ราคา ฉนวน เอสซีจี สำหรับงานบุในท่อปรับอากาศ
** โปรดสอบถามราคาพิเศษ งานโครงการ**

ฉนวนเอสซีจี สำหรับงานบุในท่อปรับอากาศ

เป็นฉนวนใยแก้วสีเขียวบนแผ่น ใช้สำหรับหุ้มท่อในท่อลมปรับอากาศเพื่อดูดซับเสียงดังที่จะถูกส่งมาตามท่อลมเข้ามารบกวนภายในอาคาร วัสดุปิดผิวหน้าให้เลือกใช้ 3 ประเภท คือ 
1. แผ่นอลูมิเนียมฟอลย์เจาะรู 
2. ยางนีโอปรีนสีดำ
3. แผ่นกลาสทิชชู่ สีดำ 

สามารถใช้งานบุในท่อลมปรับอากาศของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน ศูนย์การค้าที่มีแรงลมไม่เกิน 10 เมตร/วินาที (2,000 ฟุต/เมตร) และอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส 
 

ฉนวนตราช้างสำหรับบุในท่อลม FPO ฟอยล์เจาะรู

 เป็นฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เจาะรูชนิดไม่ลามไฟ เนื้อฉนวนเป็นใยแก้วสีเขียวใส่สารไม่อุ้มน้ำ HydroProtec ความหนาแน่น 48กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 25มม. กำหนดค่าการนำความร้อน k-Value ไม่เกิน 0.032 w/m.K ค่าการดูดซับเสียงไม่น้อยกว่า 0.66 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 486/2527


รหัส 
Code
ความหนาแน่น
Density (kg/sq.m.)
ความหนา (มม.)
Thickness (mm)
ขนาด Size
k-Value
R-Value
(mxm)
(ftxft)
W/m.K
BTU-in/hr.ft2.F
sq.m.K/w
hr.ft2.F/BTU
FPO-G 4825
48
25
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
0.781
4.505
FPO-G 4850
48
50
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
1.563
9.009

ฉนวน เอสซีจี สำหรับบุในท่อลม รุ่น DLN-G ปิดทับด้วยยางนีโอปรีนสีดำ

ฉนวนสำหรับบุในท่อลม รุ่น DLN-G ปิดผิวด้วยกาว Black Neoprene เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สารไม่อุ้มน้ำ HydroProtec ความหนาแน่น 48กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. กำหนดค่าการนำความร้อน k-Value ไม่เกิน 0.032 w/m.K ค่าการดูดซับเสียง ไม่น้อยกว่า 0.69 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 486/2527
 
ฉนวนบุท่อลม DLN
รหัส 
Code
ความหนาแน่น
Density (kg/sq.m.)
ความหนา (มม.)
Thickness (mm)
ขนาด Size
k-Value
R-Value
(mxm)
(ftxft)
W/m.K
BTU-in/hr.ft2.F
sq.m.K/w
hr.ft2.F/BTU
DLN-G 4825
48
25
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
0.781
4.505
DLN-G 4850
48
50
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
1.563
9.009
 

ฉนวนตราช้างสำหรับบุในท่อลม รุ่น GTB ปิดทับด้วยแผ่นกลาสทิชชูสีดำ

ฉนวนสำหรับบุในท่อลม รุ่น GTB-G ปิดผิวด้วยแผ่นพลาสติกทิชชูสีดำ เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สารไม่อุ้มน้ำ HydroProtec ความหนาแน่น 48กก./ลบ.ม. ความหนาแน่น 48 มม. กำหนดค่าการนำความร้อน k-Value ไม่เกิน 0.032 w/m.K ค่าการดูดซับเสียง ไม่น้อยกว่า 0.85 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 486/2527
 
 
ฉนวนบุท่อลม DLN
รหัส 
Code
ความหนาแน่น
Density (kg/sq.m.)
ความหนา (มม.)
Thickness (mm)
ขนาด Size
k-Value
R-Value
(mxm)
(ftxft)
W/m.K
BTU-in/hr.ft2.F
sq.m.K/w
hr.ft2.F/BTU
GTB-G 4825
48
25
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
0.781
4.505
GTB-G 4850
48
50
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
1.563
9.009

ข้อแนะนำในการติดตั้ง

+ บริเวณด้านในของท่อลมที่ถูกออกแบบไว้ว่าต้องมีมุมฉนวน จะต้องติดตั้งฉนวนในทุกด้านของท่อ และรอยต่อระหว่างแผ่นต้องเชื่อมต่อกันให้สนิท

+ หันด้านที่มีวัสดุปิดผิวเข้าหากระแสลมในท่อปรับอากาศ โดยด้านที่ติดกันกับท่อลมต้องมีการทากาวยึดติดไม่ต่ำกว่า 90% ของพื้นที่ผิวฉนวน และติดตั้งหมุดยึดแผ่นฉนวนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับขนาดท่อลม

+ ควรตัดแผ่นฉนวนเตรียมไว้ให้เหมาะกับขนาดภายในท่อลมที่จะทำการบุ และใช้มีดที่มีความคมตัด เพราะจะไม่ทำให้ขอบและผิวหน้าฉนวนเสียหาย
 การติดตั้งฉนวนบุท่อลม


ตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1]
คอบเบิลสโตน ลาย CB7 6ซม. นน.169.85กก./ตร.ม.
คอบเบิลสโตน ลาย CB7 6ซม. นน.169.85กก./ตร.ม.
ราคา : 449.80 บาท
คอบเบิลสโตน ลาย CB8 6ซม. นน.171.30กก./ตร.ม.
คอบเบิลสโตน ลาย CB8 6ซม. นน.171.30กก./ตร.ม.
ราคา : 449.80 บาท
คอบเบิลสโตน ลาย CB9 6ซม. นน.166.67กก./ตร.ม.
คอบเบิลสโตน ลาย CB9 6ซม. นน.166.67กก./ตร.ม.
ราคา : 449.80 บาท
คอบเบิลสโตน ลาย CB10 6ซม. นน.173.77 กก./ตร.ม.
คอบเบิลสโตน ลาย CB10 6ซม. นน.173.77 กก./ตร.ม.
ราคา : 449.80 บาท
คอบเบิลสโตน ลาย CB11 6ซม. นน.169.98 กก./ตร.ม.
คอบเบิลสโตน ลาย CB11 6ซม. นน.169.98 กก./ตร.ม.
ราคา : 449.80 บาท
คอบเบิลสโตน ลาย CB12 6ซม. นน.169.05กก./ตร.ม.
คอบเบิลสโตน ลาย CB12 6ซม. นน.169.05กก./ตร.ม.
ราคา : 449.80 บาท
คอบเบิลสโตน ลาย CB13 6ซม. นน.169.85กก./ตร.ม.
คอบเบิลสโตน ลาย CB13 6ซม. นน.169.85กก./ตร.ม.
ราคา : 449.80 บาท
คอบเบิลสโตน ลาย CB14 6ซม. นน.168.40 กก./ตร.ม.
คอบเบิลสโตน ลาย CB14 6ซม. นน.168.40 กก./ตร.ม.
ราคา : 449.80 บาท
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL2 นน. 144กก./ตร.ม.
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL2 นน. 144กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL5 นน. 144กก./ตร.ม.
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL5 นน. 144กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL12 ดวงศิลา นน. 144กก./ตร.ม.
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL12 ดวงศิลา นน. 144กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL14 นน. 144กก./ตร.ม.
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL14 นน. 144กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL15 นน. 144กก./ตร.ม.
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL15 นน. 144กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL16 นน. 144กก./ตร.ม.
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL16 นน. 144กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL17 นน. 144กก./ตร.ม.
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL17 นน. 144กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL18 นน. 144กก./ตร.ม.
ศิลาเหลี่ยม ลาย LL18 นน. 144กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกลายจินตนาการ IM1 นน.134.95 กก./ตร.ม.
บล็อกลายจินตนาการ IM1 นน.134.95 กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกจินตนาการ IM3 นน.131.54 กก./ตร.ม.
บล็อกจินตนาการ IM3 นน.131.54 กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกจินตนาการ IM6 ลายประกายแก้ว นน.131.41 กก./ตร.ม.
บล็อกจินตนาการ IM6 ลายประกายแก้ว นน.131.41 กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกจินตนาการ IM22 นน.133.25 กก./ตร.ม.
บล็อกจินตนาการ IM22 นน.133.25 กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกจินตนาการ IM25 นน.133.78 กก./ตร.ม.
บล็อกจินตนาการ IM25 นน.133.78 กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกจินตนาการ IM26 นน.133.27 กก./ตร.ม.
บล็อกจินตนาการ IM26 นน.133.27 กก./ตร.ม.
ราคา : 411.95 บาท
บล็อก ลาย DP1 นน. 86.25 กก./ตร.ม.  *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
บล็อก ลาย DP1 นน. 86.25 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
ราคา : 415.09 บาท
บล็อก ลาย DP2 นน. 86.25 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
บล็อก ลาย DP2 นน. 86.25 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
ราคา : 415.09 บาท
บล็อก ลาย NP7 นน. 81.81 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
บล็อก ลาย NP7 นน. 81.81 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
ราคา : 415.09 บาท
บล็อก ลาย NP8 นน. 86.25 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
บล็อก ลาย NP8 นน. 86.25 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
ราคา : 415.09 บาท
บล็อก ลาย NP9 นน. 81.18 กก./ตร.ม.  *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
บล็อก ลาย NP9 นน. 81.18 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
ราคา : 415.09 บาท
บล็อก ลาย NP11 นน. 81.25 กก./ตร.ม.  *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
บล็อก ลาย NP11 นน. 81.25 กก./ตร.ม. *รับ รง.สระบุรีรัชต์*
ราคา : 415.09 บาท
บล็อกปูถนน รุ่นไดมอนด์เชป ลาย 3D04 นน. 125กก./ตร.ม. *รับ ร.ง.ลาดกระบัง*
บล็อกปูถนน รุ่นไดมอนด์เชป ลาย 3D04 นน. 125กก./ตร.ม. *รับ ร.ง.ลาดกระบัง*
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกปูถนน รุ่นไดมอนด์เชป ลาย Retro 04 นน. 125กก./ตร.ม. *รับ ร.ง.ลาดกระบัง*
บล็อกปูถนน รุ่นไดมอนด์เชป ลาย Retro 04 นน. 125กก./ตร.ม. *รับ ร.ง.ลาดกระบัง*
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกปูพื้น รุ่น ใบไม้ คอลเลคชั่น BM01 (ลายใบไม้ 33%) นน. 127กก./ตร.ม. *รับ รง.ลาดกระบัง*
บล็อกปูพื้น รุ่น ใบไม้ คอลเลคชั่น BM01 (ลายใบไม้ 33%) นน. 127กก./ตร.ม. *รับ รง.ลาดกระบัง*
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกปูพื้น รุ่น ใบไม้ คอลเลคชั่น BM02 (ลายใบไม้ 44%) นน. 127กก./ตร.ม. *รับ รง.ลาดกระบัง*
บล็อกปูพื้น รุ่น ใบไม้ คอลเลคชั่น BM02 (ลายใบไม้ 44%) นน. 127กก./ตร.ม. *รับ รง.ลาดกระบัง*
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน บล็อกไดมอนด์เชป - ลาย 3D 01 นน. 125กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน บล็อกไดมอนด์เชป - ลาย 3D 01 นน. 125กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน ไดมอนด์เชป Retro 01 เรโทร 01 นน. 125กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน ไดมอนด์เชป Retro 01 เรโทร 01 นน. 125กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
ราคา : 411.35 บาท
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน คอบเบิล สโตน Cobble Stone CB31 นน. 130กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน คอบเบิล สโตน Cobble Stone CB31 นน. 130กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
ราคา : 449.80 บาท
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน คอบเบิล สโตน Cobble Stone CB32 นน. 130กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน คอบเบิล สโตน Cobble Stone CB32 นน. 130กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
ราคา : 449.80 บาท
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน ไดมอนด์เชป Diamond Shape DS01 นน. 125กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน ไดมอนด์เชป Diamond Shape DS01 นน. 125กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
ราคา : 411.95 บาท
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน ไดมอนด์เชป Diamond Shape DS02 นน. 125กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
บล็อกปูพื้นลายมาตรฐาน ไดมอนด์เชป Diamond Shape DS02 นน. 125กก./ตร.ม. * รับ รง.ลาดกระบัง *
ราคา : 411.95 บาท

   ไปยังหน้า:  [1]