OneStockHome | วัสดุ มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Bookmark and Share
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com

  มอก. โยธา และ วัสดุก่อสร้าง  

  1. มอก.15 เล่ม 1-2547
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนัดเกณฑ์คุณภาพ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  3 พ.ค. 2557 
    2. มอก.20-2543
  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  8 ต.ค. 2547
    3. มอก. 24-2548
  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  21 พ.ค. 2549
    4. มอก. 95-2540
  ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
  วันที่มีผลใช้บังคับ 
  30 มี.ค. 2546 
    5. มอก. 348-2540
  เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  6 ธ.ค. 2541
                   
  6. มอก. 420-2540
  ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
  วันนี้มีผลใช้บังคับ
  30 มี.ค. 2546
    7. มอก. 528-2548
  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน รีดร้อน สำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  14 เม.ย. 2551
    8. มอก. 880-2547
  กระจกโฟลตใส
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  8 มิ.ย. 2548
    9. มอก. 1227-2539
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  10 พ.ค. 2541
    10. มอก. 1228-2549
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  14 เม.ย. 2551
                   
  11. มอก. 1344-2541
  กระจกโฟลตสีตัดแสง
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  4 พ.ย. 2544
    12. มอก. 1390-2539
  เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  21 ส.ค. 2541
    13. มอก. 1479-2541
  เหล็กกล้ารีดคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  25 ส.ค. 2544
    14. มอก. 1499-2541
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  25 ส.ค. 2544
    15. มอก. 1501-2552
  เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  11 เม.ย. 2554
                   
  16. มอก. 1735-2542
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  25 ส.ค. 2544
    17. มอก. 1884-2542
  เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูง แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปสำหรับโครงสร้างรถยนต์
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  4 พ.ย. 2544
    18. มอก. 1999-2543
  เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  5 ก.ย. 2545
    19. มอก. 2011-2543
  เหล็กกล้า รีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  5 ก.ย. 2545
    20. มอก. 2012-2543
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไป และงานขึ้นรูป
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  13 พ.ค. 2545
                   
  21. มอก. 2060-2543
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  14 ต.ค. 2545
    22. มอก. 2140-2546
  เหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  10 ม.ค. 2548
             
         
   

  มอก. วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

  1. มอก.4-2529 เล่ม 1-2529
  หลอดไฟฟ้า
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  1 พ.ค. 2530
    2. มอก. 10-2529
  ฟิวส์ก้ามปู
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  21 พ.ย.2530
    3. มอก. 11-2553
  สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้า ที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3,4,5,101
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  30 ก.ค. 2556
    4. มอก. 23-2521
  บัลลาสต์สำหรับหลอด ฟลูออเรสเซนต์
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  1 เม.ย. 2522
    5. มอก. 85-2548
  ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับไฟฟ้าเหนือดิน
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  23 ม.ค. 2551
                   
  6. มอก. 183-2547
  โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  18 ก.ย. 2549
    7. มอก. 293-2541
  สายไฟฟ้าอลูมิเนียม หุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  27 ธ.ค. 2542
    8. มอก. 344-2549
  ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  13 ก.ค. 2551
    9.  มอก. 366-2547
  เตารีดไฟฟ้าเฉพาะด้านความปลอดภัย
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  26 ธ.ค. 2548
    10. มอก. 408-2553
  ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า เส้น และแท่ง
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  17 เม.ย. 2556
                   
  11. มอก. 812-2548
  มอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์เฉพาะด้านความปลอดภัย
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  23 ม.ค. 2551
    12. มอก. 824-2551
  สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่คล้ายกัน
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  18 พ.ย. 2551
    13. มอก. 870-2532
  เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  21 ก.ย. 2536
    14. มอก. 909-2548
  เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  19 พ.ย. 2550
    15. มอก. 934-2533
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  25 ธ.ค. 2534
                   
  16. มอก. 956-2533
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  25 ก.ย. 2534
    17. มอก. 1195-2536
  เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  31 ส.ค. 2545
    18. มอก. 2165-2548
  เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 เคเบิลภายนอกอาคารข้อกำหนดคุณลักษณะเป้นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินดดยตรง
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  26 ม.ค. 2550
    19. มอก. 2166-2548
  เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคารข้อกำหนด คุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  22 มิ.ย. 2550
    20. มอก. 2202-2547
  สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  15 ต.ค. 2549
                   
               
         

  มอก. วิศวกรรมของไหล

  1. มอก. 17-2532
  ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  14 ก.ย. 2533
    2. มอก. 2066-2552
  ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้าน สิ่งแวดล้อม ประหยัดน้ำ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  19 ม.ค. 2554
    3. มอก. 2067-2552
  ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การประหยัดน้ำ
  วันที่มีผลใช้บังคับ
  19 ม.ค. 2554
     
                   
                   
         
  Current Pageid = 365