แผ่นอะคูสติก cylence รุ่น Zoundblock

 แผ่นกันเสียง Zoundblock
แผ่นกรุผนังอะคูสติก cylence รุ่น Zoundblock เป็นแผ่นอะคูสติก เพื่อการป้องกันเสียง แบบแผ่นแข็ง สีเทาหุ้มรอบด้านด้วยวัสดุกันความชื้น ใส่สารไม่อุ้มน้ำในเนื้อฉนวน

คุณสมบัติ
เป็นวัสดุที่มีรูพรุน หรือ Open Call เมื่อเสียงวิ่งตกกระทบฉนวน พลังงานเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลังงานเสียงกับรูพรุนของแผ่นอะคูสติก cylence รุ่น Zoundblock จึงช่วยลดระดับพลังงานของเสียงได้เป็นอย่างดี

แผ่น cylence ตราช้างสำหรับผนังกันเสียง รุ่น Zoundblock สามารถติดตั้งร่วมกับระบบ ผนังตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ผนังยิปซั่ม ผนังอิฐมอญ และผนังอื่นๆ เพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอก หรือลดเสียงรบกวนระหว่างห้อง

การป้องกันเสียง
เป็นการลดพลังงานของเสียงผ่านห้องหนึ่ง ไปยังอีกห้องหนึ่ง สามารถออกแบบผนังเพื่อกั้นการส่งผ่านของเสียงที่มีอากาศเป็นสื่อนำ (Airborne Sound)

Sound Transmission Loss (STL)
คือความสามารถของวัสดุหรือระบบที่กั้น หรือลดการส่งผ่านของเสียงจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง โดยวัดค่า Transmission Loss (TL) หากค่า TL ที่สูงกว่านั้น หมายความว่า วัสดุหรือระบบนั้นๆ สามารถลดเสียงได้มากกว่า และค่า TL จะถูกวัดหลายความถี่และถูกรายงานเป็น decibels (dB)

Sound Transmission Class (STC)
STC เป็นตัวเลขค่าเดียว ที่แสดงสมรรถนะของการยอมให้เสียงจากอากาศผ่านไปได้มากน้อยแค่ไหนบนระบบกำแพง พื้น หรือ ฝ้าเพดาน โดยหาจาก TL ที่ความถี่ต่างๆในช่วง 125-4,000 Hz ซึ่ง STC เป็นค่าเฉลี่ยของ TL ซึ่งสามารถบอกได้ว่าผนังใดๆที่มีค่า STC สูง ก็สามารถกันเสียงได้ดี หรือมี Sound Transmission สูงด้วยโดย
+ เป็นที่ค่าบ่งบอกถึงการลดเสียงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของระบบผนังหรือหลังคา มีหน่วยเป็น เดซิเบล (dB)
+ ค่า STC ยิ่งมาก  แสดงว่าระบบนั้นๆสามารถกั้นเสียงได้ดียิ่งขึ้น
 STC


Sound insulation หรือ Sound Attenuation
แผ่นกรุผนังอะคูสติก cylence รุ่น Zoundblock เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูพรุน หรือ Open Cell จึงช่วยในการดูดซับเสียงได้อย่างมาก ซึ่งขณะที่เสียงวิ่งตกกระทบฉนวน พลังงานเสียงเหล่านั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลังงานเสียงกับรูพรุนของแผ่นกรุผนังอะคูสติก cylence รุ่น Zoundblock จะช่วยลดระดับพลังงานของเสียงในผนัง Double Wall โดยอาศัยหลักการเดียวกับการดูดซับเสียงข้างต้น ดังนั้น ถ้ายิ่งเพิ่มแผ่นกรุอะคูสติก cylence Zoundblock มากขึ้น ก็จะยิ่งช่วยให้มีระบบค่า STC เพิ่มขึ้นถึง 7-15 dB[ตะกร้าสินค้า]
เลือกสินค้าต่อ
แผ่นกันเสียง อะคูสติก Zoundblock S050 หนา 50 มม. ขนาด 0.4x1.2 ม. บรรจุ 12 ผ./กล่อง
แผ่นกันเสียง อะคูสติก Zoundblock S050 หนา 50 มม. ขนาด 0.4x1.2 ม. บรรจุ 12 ผ./กล่อง
รหัส:8852424088162
ราคา : 2000.00
โปรโมชั่น :N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ


สั่งซื้อ
เลือกสินค้าต่อ