OneStockHome | ลอนคู่ ตราช้าง เอสซีจี หลังคาลอนคู่ ราคา
Bookmark and Share
OneStockHome วัสดุก่อสร้าง ถูกจริง ราคาวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้างส่งทั่วไทย
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com

  ราคา กระเบื้องลอนคู่ เอสซีจี ราคาโรงงาน ราคาถูก

  โปรดสอบถาม ราคาพิเศษ

  ตะกร้าสินค้า


     ไปยังหน้า:  [1]
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเทา นน. 7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเทา นน. 7.2กก.
  ราคา : 52.22 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีแดง นน. 7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีแดง นน. 7.2กก.
  ราคา : 60.93 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเขียว นน.7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเขียว นน.7.2กก.
  ราคา : 60.93 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีน้ำทะเล นน. 7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีน้ำทะเล นน. 7.2กก.
  ราคา : 60.93 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีหมากสุก นน. 7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีหมากสุก นน. 7.2กก.
  ราคา : 60.93 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเปลือกมังคุด นน. 7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเปลือกมังคุด นน. 7.2กก.
  ราคา : 60.93 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเขียวสมุทร นน. 7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเขียวสมุทร นน. 7.2กก.
  ราคา : 63.63 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีน้ำเงินประกายมุก นน. 7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีน้ำเงินประกายมุก นน. 7.2กก.
  ราคา : 64.29 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเขียวประกายมุก นน.7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีเขียวประกายมุก นน.7.2กก.
  ราคา : 64.29 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีแดงประกายมุก นน. 7.2กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120ซม. หนา 6.0มม. สีแดงประกายมุก นน. 7.2กก.
  ราคา : 64.29 บาท
  กระเบื้องลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120 ซม. หนา 6.0 มม. สีส้มประกายมุก นน. 7.2กก.
  กระเบื้องลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120 ซม. หนา 6.0 มม. สีส้มประกายมุก นน. 7.2กก.
  ราคา : 64.29 บาท
  กระเบื้องลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120 ซม. หนา 6.0 มม. สีม่วงประกายมุก นน. 7.2กก.
  กระเบื้องลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x120 ซม. หนา 6.0 มม. สีม่วงประกายมุก นน. 7.2กก.
  ราคา : 64.29 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเทา นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเทา นน. 9.0กก.
  ราคา : 64.82 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีแดง นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีแดง นน. 9.0กก.
  ราคา : 76.26 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเขียว นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเขียว นน. 9.0กก.
  ราคา : 76.26 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีน้ำทะเล นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีน้ำทะเล นน. 9.0กก.
  ราคา : 76.26 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีหมากสุก นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีหมากสุก นน. 9.0กก.
  ราคา : 76.26 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเปลือกมังคุด นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเปลือกมังคุด นน. 9.0กก.
  ราคา : 76.26 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเขียวสมุทร นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเขียวสมุทร นน. 9.0กก.
  ราคา : 78.96 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีน้ำเงินประกายมุก นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีน้ำเงินประกายมุก นน. 9.0กก.
  ราคา : 81.69 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเขียวประกายมุก นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีเขียวประกายมุก นน. 9.0กก.
  ราคา : 81.69 บาท
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีแดงประกายมุก นน. 9.0กก.
  กระเบื้อง ลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150ซม. หนา 6.0มม. สีแดงประกายมุก นน. 9.0กก.
  ราคา : 81.69 บาท
  กระเบื้องลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150 ซม. หนา 6.0มม. สีส้มประกายมุก นน. 9.0กก.
  กระเบื้องลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150 ซม. หนา 6.0มม. สีส้มประกายมุก นน. 9.0กก.
  ราคา : 81.69 บาท
  กระเบื้องลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150 ซม. หนา 6.0มม. สีม่วงประกายมุก นน. 9.0กก.
  กระเบื้องลอนคู่ตราช้าง ขนาด 50x150 ซม. หนา 6.0มม. สีม่วงประกายมุก นน. 9.0กก.
  ราคา : 81.69 บาท
  แป ตราช้าง 0.55 มม. 4 ม./ท่อน นน. 2.3กก.
  แป ตราช้าง 0.55 มม. 4 ม./ท่อน นน. 2.3กก.
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  คลิปล็อค ตราช้าง
  คลิปล็อค ตราช้าง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ขอ ป.ปลา ตราช้าง
  ขอ ป.ปลา ตราช้าง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ชุดติดตั้งครอบโค้งลอนคู่
  ชุดติดตั้งครอบโค้งลอนคู่
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  รางน้ำตะเข้ ตราช้าง
  รางน้ำตะเข้ ตราช้าง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  แผ่นปิดรอยต่อ ตราช้าง
  แผ่นปิดรอยต่อ ตราช้าง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  แผ่นปิดเชิงชาย ลอนคู่
  แผ่นปิดเชิงชาย ลอนคู่
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  สีทากระเบื้อง ตราช้าง
  สีทากระเบื้อง ตราช้าง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบสันโค้ง ทุกสี
  ครอบสันโค้ง ทุกสี
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบโค้งปิดปลาย
  ครอบโค้งปิดปลาย
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบข้างปิดชาย
  ครอบข้างปิดชาย
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบโค้งสี่ทาง สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ครอบโค้งสี่ทาง สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบโค้งสามทางสีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ครอบโค้งสามทางสีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบข้างสีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ครอบข้างสีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบโค้งตะเข้สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ครอบโค้งตะเข้สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบชนผนังสีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ครอบชนผนังสีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน สีแดง
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบสันปรับมุมสีแดง สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน
  ครอบสันปรับมุมสีแดง สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบมุม 15 องศาสีแดง สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน
  ครอบมุม 15 องศาสีแดง สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  ครอบปิดจั่วปรับมุมสีแดง สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน
  ครอบปิดจั่วปรับมุมสีแดง สีเขียวสมุทร สีเขียว สีน้ำทะเล สีเปลือกมังคุด สีหมากสุก สีแดงตะวัน
  ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ

     ไปยังหน้า:  [1]
  รายการสินค้าประกอบด้วย
  รหัสรายการราคาจัดส่งจำนวนรวม
      
  ค่าจัดส่ง :
  รวม :
  0
  N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  No records to display.
   

  ราคา หลังคา เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ 6มม.


  อากาศเลวร้ายขึ้นทุกวัน มั่นใจกว่า ... เลือกหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่หนา 6 มม. ผลิตด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus คุณภาพระดับโลก พร้อมเทคโนโลยีการเคลือบสี 2 ชั้น ให้เนื้อสีสวยติดทนนาน เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบ้านและครอบครัวที่คุณรัก เลือกหลังคาตราช้าง รุ่นลอนคู่ หนา 6 มม.

  * * สอบถามลอนคู่ เอสซีจี หรือรุ่นอื่นๆ ราคาพิเศษ ได้ที่ฝ่ายขาย * *

  หลังคา เอสซีจี รุ่น ลอนคู่ ไม่มีใยหิน มาตรฐานใหม่ของหลังคาลอนคู่ 

  คุณสมบัติเด่น 

  ทนกว่า 
  - ด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus ที่ผสานโมเลกุลปูนซีเมนต์ ตราช้าง กับเส้นในสังเคราะห์พิเศษ ให้ผลลัพธ์ เป็นสูตรใหม่ ที่เหนียว ทนทาน หนาถึง 6 มม. รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า 

  สวยกว่า 
  - ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น มาตรฐานระดับโลก ให้สีสวย สดใส เงางาม นานนับสิบปี 

  คุ้มกว่า 
  - ด้วยความหนาที่มากสุดถึง 6 มม. พร้อมมาตรฐาน มอก. 1407-2540 ทนทาน คุ้มค่า พร้อมรับทุกสภาพอากาศ 

  ปลอดภัย ไร้ใยหิน 
  - ไม่มีใยหิน ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ใช้งานสบายใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว  
     
   

  ข้อมูลเทคนิค
   รายละเอียด
  ขนาด: กว้าง x ยาว (ซม.)
        50x120            50x150           
  หนา (มม.)  
  6
  6
  น้ำหนัก (กก./แผ่น)
  7.2
  9
  จำนวนแผ่น/ตร.ม.
  2.2
  1.7
  ความชันหลังคา (องศา)
  15-40
  15-40
  ระยะแป (ซม.)
  100
  130
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  มอก. 1407-2540
  หลังคาที่มีความชัน 15 องศา ใช้ได้เฉพาะครอบปรับมุม และครอบองศาเท่านั้น
  ** ข้อควรรู้ ** การเลือกซื้อกระเบื้องคุณภาพดีแล้ว ควรจะเลือกซื้อตะปูคุณภาพ สำหรับกระเบื้องไปด้วย
  เพราะจะได้มั่นใจว่าไม่เกิดสนิมขึ้นเมื่อติดตั้งไปแล้ว .. กระเบื้องทนแล้ว วัสดุอื่นๆก็ควรเลือกรุ่นที่คงทนตามไปด้วย
   
   
   
   

  คุณอาจจะสนใจสินค้าประเภทนี้ด้วย ...
  แปสำเร็จรูป โปรฟาส์ท ความหนา 1 มม. แปสำหรับหลังคากระเบื้องลอนคู่

  ใช้แทน เหล็กตัวซี ได้

      แปสำเร็จรูป โปรฟาส์ท ความหนา 1มม. 
  - ติดตั้งง่าย เพียงใช้สกรู
  - ไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องทาสี
  - สามารถใช้แทนเหล็กตัวซี ได้
  - ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง G550
  - สามารถทำระยะจันทันได้ถึง 150 ซม.
  - ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน 


  คุณสมบัติเด่นของแปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท สำหรับมุงติดตั้งกระเบื้องลอนคู่

  แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Steel G550) ซึ่งเคลือบด้วยสารผสมอลูมิเนียม 55% สังกะสี 43.5% และซิลิกอน 1.5% ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้มีความทนทานต่อการเกิดสนิมและให้ความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กกล่องตัวซี หรือแปเหล็กชุบสังกะสีทั่วไป 

  ตะกร้าสินค้า


     ไปยังหน้า:  [1]
  แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท หนา 1มม. ความยาว 6ม.
  แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ท หนา 1มม. ความยาว 6ม.
  ราคา : 220.00 บาท

     ไปยังหน้า:  [1]
  รายการสินค้าประกอบด้วย
  รหัสรายการราคาจัดส่งจำนวนรวม
      
  ค่าจัดส่ง :
  รวม :
  0
  N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  No records to display.
   
  Current Pageid = 178