OneStockHome | ราคาท่อเหลี่ยม เหล็กกล่อง ราคา มอก.
Bookmark and Share

ที่นี่ จำหน่าย เหล็ก มอก. 107

เหล็กโครงสร้าง ต้อง มอก. 107 เท่านั้น  ราคาวันนี้ 6ม.ค. 60 (ไม่ยืนราคา)

ท่อเหลี่ยม แป๊บโปร่ง เหล็กกล่อง เหล็กหลอดเหลี่ยม

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Tube) เป็นเหล็กรูปพรรณ Structural Steel รีดร้อน Hot Rolled มักใช้ทำโครงสร้างรองรับน้ำหนัก งานแปหลังคา งานประกอบทรัสทั่วไป มีขนาดมาตรฐานเริ่มต้น 12x12x0.6มม. มีความยาว 6ม. บางครั้งเรียกในท้องตลาดว่า แป๊บโปร่ง, กล่อง, เหล็กกล่อง,เหล็กหลอดเหลี่ยม เหล็กรูปพรรณเหล่านี้ ทำให้งานก่อสร้างเสร็จได้รวดเร็วกว่างานคอนกรีต และทำให้ได้โครงสร้างที่มีช่วงกว้างกว่า และมีน้ำหนักเบากว่า เช่น โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สะพาน อาคารสูง ฯลฯ เหล็กรูปพรรณผลิตออกมามีหลายหน้าตัด ส่วนประกอบทางเคมีสำคัญได้แก่ คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน

ราคา ท่อเหลี่ยม เหล็กกล่อง สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 107-2533 น้ำหนัก +10%

ประเภท ราคาต่อเส้น (หน้าโรงงาน) วันที่ 6 ม.ค.60 ราคาไม่ยืน
ท่อแป๊บเหลี่ยม 12x12มม. 1/2x1/2นิ้ว หนา 1.2มม. นน. 2.46กก. 68+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 12x12มม. 1/2x1/2นิ้ว หนา 1.4มม. นน.2.95กก. 80+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 16x16มม. 5/8x5/8นิ้ว หนา 1.2มม. นน. 3.3กก. 93+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 16x16มม. 5/8x5/8นิ้ว หนา 1.4มม. นน. 3.79กก. 103+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 19x19มม. 3/4x3/4นิ้ว หนา 1.2มม. 3.97กก. 101+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 25x25มม. 1x1นิ้ว หนา 1.8มม. 6.79กก. 162+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 25x25มม. 1x1นิ้ว หนา 2.0มม. 8.11กก. 184+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 25x25มม. 1x1นิ้ว หนา 2.8มม. นน. 11.17กก. 254+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 32x32มม. 1-1/4x1-1/4นิ้ว หนา 2.0มม. นน. 10.09กก. 242+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 32x32มม. 1-1/4x1-1/4นิ้ว หนา 2.5มม. นน. 13.04กก. 296+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 32x32มม. 1-1/4x1-1/4นิ้ว หนา 2.7มม. นน. 14.10กก. 318+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 32x32มม. 1-1/4x1-1/4นิ้ว หนา 3.0มม. นน. 15.56กก. 353+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 38x38มม. 1-1/2x1-1/2นิ้ว หนา 1.8มม. นน. 11.66กก. 276+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 38x38มม. 1-1/2x1-1/2นิ้ว หนา 2.0มม. นน. 12.92กก. 293+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 38x38มม. 1-1/2x1-1/2นิ้ว หนา 2.7มม. นน. 16.98กก. 358+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 38x38มม. 1-1/2x1-1/2นิ้ว หนา 3.0มม. นน. 18.93กก. 428+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 50x50มม. 2x2นิ้ว หนา 1.8มม. นน. 15.62กก. 362+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 50x50มม. 2x2นิ้ว หนา 2.0มม. นน. 17.30กก. 392+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 50x50มม. 2x2นิ้ว หนา 3.0มม. นน. 25.59กก. 580+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 75x75มม. 3x3นิ้ว หนา 1.9มม. นน. 25.85กก. 585+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 75x75มม. 3x3นิ้ว หนา 2.8มม. นน. 37.63กก. 852+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 75x75มม. 3x3นิ้ว หนา 3.0มม. นน. 39.53กก. 895+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 100x100มม. 4x4นิ้ว หนา 2.0มม. นน. 35.69กก. 808+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 100x100มม. 4x4นิ้ว หนา 2.80มม. นน. 50.77กก. 1,149+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 125x125มม. 5x5นิ้ว หนา 2.5มม. นน. 55.64กก. 1,272+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 125x125มม. 5x5นิ้ว หนา 2.70มม. นน. 60.13กก. 1,374+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 125x125มม. 5x5นิ้ว หนา 3.0มม. นน. 67.53กก. 1,543+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 150x150มม. 6x6นิ้ว หนา 2.5มม. นน. 66.59กก. 1,522+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 150x150มม. 6x6นิ้ว หนา 2.8มม. นน. 76.84กก. 1,756+7%
ท่อแป๊บเหลี่ยม 150x150มม. 6x6นิ้ว หนา 3.0มม. นน. 80.87กก. 1,847+7%


ราคาท่อเหลี่ยมแปซิฟิกไพพ์ (เปลี่ยนแปลงล่าสุด 15 พ.ค. 57)
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 25 x 25 มม. หนา 2.00 มม. นน. 8.17 กก./เส้น ราคา HS41 212.77 บาท/เส้น ราคา HS50 222.12 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 25 x 25 มม. หนา 2.30 มม. นน. 9.19 กก./เส้น ราคา HS41 240.8 บาท/เส้น ราคา HS50 249.1 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 32 x 32 มม. หนา 2.30 มม. นน. 12.26 กก./เส้น ราคา HS41 319.68 บาท/เส้น ราคา HS50 332.13 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 32 x 32 มม. หนา 3.20 มม. นน. 16.16 กก./เส้น ราคา HS41 413.09 บาท/เส้น ราคา HS50 429.7 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 38 x 38 มม. หนา 2.30 มม. นน. 14.84 กก./เส้น ราคา HS41 378.84 บาท/เส้น ราคา HS50 394.41 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 38 x 38 มม. หนา 3.20 มม. นน. 19.77 กก./เส้น ราคา HS41 504.42 บาท/เส้น ราคา HS50 524.14 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.30 มม. นน. 20.07 กก./เส้น ราคา HS41 512.73 บาท/เส้น ราคา HS50 533.49 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 50 x 50 มม. หนา 3.20 มม. นน. 27.04 กก./เส้น ราคา HS41 704.74 บาท/เส้น ราคา HS50 732.76 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 60 x 60 มม. หนา 2.30 มม. นน. 24.39 กก./เส้น ราคา HS41 622.74 บาท/เส้น ราคา HS50 647.65 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 60 x 60 มม. หนา 3.20 มม. นน. 33.04 กก./เส้น ราคา HS41 843.82 บาท/เส้น ราคา HS50 875.99 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 60 x 60 มม. หนา 4.00 มม. นน. 40.31 กก./เส้น ราคา HS41 1,036.87 บาท/เส้น ราคา HS50 1,077.35 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 75 x 75 มม. หนา 3.20 มม. นน. 42.12 กก./เส้น ราคา HS41 1,075.27 บาท/เส้น ราคา HS50 1,117.82 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 75 x 75 มม. หนา 4.00 มม. นน. 51.61 กก./เส้น ราคา HS41 1,355.5 บาท/เส้น ราคา HS50 1,409.47 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 90 x 90 มม. หนา 3.20 มม. นน. 51.13 กก./เส้น ราคา HS41 1,315.02 บาท/เส้น ราคา HS50 1,366.92 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 90 x 90 มม. หนา 4.00 มม. นน. 62.96 กก./เส้น ราคา HS41 1,619.13 บาท/เส้น ราคา HS50 1,682.44 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 90 x 90 มม. หนา 4.50 มม. นน. 70.11 กก./เส้น ราคา HS41 1,881.72 บาท/เส้น ราคา HS50 1,952.29 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 100 x 100 มม. หนา 3.20 มม. นน. 57.20 กก./เส้น ราคา HS41 1,459.29 บาท/เส้น ราคา HS50 1,517.41 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 100 x 100 มม. หนา 4.00 มม. นน. 70.29 กก./เส้น ราคา HS41 1,806.99 บาท/เส้น ราคา HS50 1,879.64 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 100 x 100 มม. หนา 4.50 มม. นน. 78.70 กก./เส้น ราคา HS41 2,116.28 บาท/เส้น ราคา HS50 2,198.28 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 150 x 150 มม. หนา 4.50 มม. นน. 120.76 กก./เส้น ราคา HS41 3,178.05 บาท/เส้น ราคา HS50 3,301.56 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 150 x 150 มม. หนา 6.00 มม. นน. 158.61 กก./เส้น ราคา HS41 4,287.57 บาท/เส้น ราคา HS50 4,448.44 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 200 x 200 มม. หนา 6.00 มม. นน. 215.09 กก./เส้น ราคา HS41 5,835.08 บาท/เส้น ราคา HS50 6,054.08 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 200 x 200 มม. หนา 8.00 มม. นน. 281.78 กก./เส้น ราคา HS41 8,423.6 บาท/เส้น ราคา HS50 8,716.29 บาท/เส้น
ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ มอก. 107-2533 ขนาด 200 x 200 มม. หนา 9.00 มม. นน. 314.22 กก./เส้น ราคา HS41 9,425.17 บาท/เส้น ราคา HS50 9,752.11 บาท/เส้น


ราคา ท่อเหลี่ยม แปซิฟิกไพพ์ Pacific Pipe JIS G 3466 (เปลี่ยนแปลง 15 พ.ค. 57)
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 40 x 40 มม. หนา 1.60 มม. นน. 11.30กก./เส้น ราคาSTKR400 327 บ./เส้น ราคาSTKR490 338.4 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 40 x 40 มม. หนา 2.30 มม. นน. 15.74กก./เส้น ราคาSTKR400 405.9 บ./เส้น ราคาSTKR490 420.4 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 50 x 50 มม. หนา 1.60 มม. นน. 14.30กก./เส้น ราคาSTKR400 410 บ./เส้น ราคาSTKR490 424.6 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 50 x 50 มม. หนา 2.30 มม. นน. 20.07กก./เส้น ราคาSTKR400 512.8 บ./เส้น ราคาSTKR490 533.5 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 50 x 50 มม. หนา 3.20 มม. นน. 27.04กก./เส้น ราคาSTKR400 704.8 บ./เส้น ราคาSTKR490 732.8 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 50 x 50 มม. หนา 4.50 มม. นน. 36.17กก./เส้น ราคาSTKR400 1,030.7 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,070.1 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 50 x 50 มม. หนา 6.00 มม. นน. 45.42กก./เส้น ราคาSTKR400 1,370.1 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,419.9 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 60 x 60 มม. หนา 1.60 มม. นน. 17.30กก./เส้น ราคาSTKR400 499.3 บ./เส้น ราคาSTKR490 519 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 60 x 60 มม. หนา 2.30 มม. นน. 24.39กก./เส้น ราคาSTKR400 624.9 บ./เส้น ราคาSTKR490 649.8 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 60 x 60 มม. หนา 3.20 มม. นน. 33.04กก./เส้น ราคาSTKR400 847 บ./เส้น ราคาSTKR490 880.2 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 75 x 75 มม. หนา 1.60 มม. นน. 21.87กก./เส้น ราคาSTKR400 629 บ./เส้น ราคาSTKR490 652.9 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 75 x 75 มม. หนา 2.30 มม. นน. 30.88กก./เส้น ราคาSTKR400 787.8 บ./เส้น ราคาSTKR490 819 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 75 x 75 มม. หนา 3.20 มม. นน. 42.12กก./เส้น ราคาSTKR400 1,075.3 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,117.9 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 75 x 75 มม. หนา 4.50 มม. นน. 57.38กก./เส้น ราคาSTKR400 1,583.9 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,644.1 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 75 x 75 มม. หนา 6.00 มม. นน. 73.90กก./เส้น ราคาSTKR400 2,117.4 บ./เส้น ราคาSTKR490 2,194.2 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 90 x 90 มม. หนา 2.30 มม. นน. 37.43กก./เส้น ราคาSTKR400 962.2 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,000.6 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 90 x 90 มม. หนา 3.20 มม. นน. 51.13กก./เส้น ราคาSTKR400 1,315.1 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,367 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 100 x 100 มม. หนา 2.30 มม. นน. 41.76กก./เส้น ราคาSTKR400 1,064.9 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,107.5 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 100 x 100 มม. หนา 3.20 มม. นน. 57.20กก./เส้น ราคาSTKR400 1,459.3 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,517.5 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 100 x 100 มม. หนา 4.00 มม. นน. 70.29กก./เส้น ราคาSTKR400 1,807 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,879.7 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 100 x 100 มม. หนา 4.50 มม. นน. 78.70กก./เส้น ราคาSTKR400 2,116.3 บ./เส้น ราคาSTKR490 2,198.3 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 100 x 100 มม. หนา 6.00 มม. นน. 102.14กก./เส้น ราคาSTKR400 2,821.1 บ./เส้น ราคาSTKR490 2,926.9 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 100 x 100 มม. หนา 8.00 มม. นน. 130.97กก./เส้น ราคาSTKR400 4,039.6 บ./เส้น ราคาSTKR490 4,178.6 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 100 x 100 มม. หนา 9.00 มม. นน. 144.79กก./เส้น ราคาSTKR400 4,540.9 บ./เส้น ราคาSTKR490 4,698.6 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 125 x 125 มม. หนา 3.20 มม. นน. 72.10กก./เส้น ราคาSTKR400 1,853.7 บ./เส้น ราคาSTKR490 1,927.4 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 125 x 125 มม. หนา 4.50 มม. นน. 99.73กก./เส้น ราคาSTKR400 2,624.9 บ./เส้น ราคาSTKR490 2,725.6 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 125 x 125 มม. หนา 5.00 มม. นน. 109.95กก./เส้น ราคาSTKR400 2,893.7 บ./เส้น ราคาSTKR490 3,005.8 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 125 x 125 มม. หนา 6.00 มม. นน. 130.37กก./เส้น ราคาSTKR400 3,599.5 บ./เส้น ราคาSTKR490 3,735.5 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 125 x 125 มม. หนา 8.00 มม. นน. 168.82กก./เส้น ราคาSTKR400 5,100.3 บ./เส้น ราคาSTKR490 5,276.7 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 125 x 125 มม. หนา 9.00 มม. นน. 186.85กก./เส้น ราคาSTKR400 5,683.6 บ./เส้น ราคาSTKR490 5,880.8 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 150 x 150 มม. หนา 3.20 มม. นน. 87.12กก./เส้น ราคาSTKR400 2,239.8 บ./เส้น ราคาSTKR490 2,328.1 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 150 x 150 มม. หนา 4.50 มม. นน. 120.76กก./เส้น ราคาSTKR400 3,178.1 บ./เส้น ราคาSTKR490 3,301.6 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 150 x 150 มม. หนา 5.00 มม. นน. 133.98กก./เส้น ราคาSTKR400 3,526.8 บ./เส้น ราคาSTKR490 3,661.8 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 150 x 150 มม. หนา 6.00 มม. นน. 158.61กก./เส้น ราคาSTKR400 4,287.6 บ./เส้น ราคาSTKR490 4,448.5 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 150 x 150 มม. หนา 8.00 มม. นน. 206.68กก./เส้น ราคาSTKR400 6,244.1 บ./เส้น ราคาSTKR490 6,459.9 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 150 x 150 มม. หนา 9.00 มม. นน. 229.51กก./เส้น ราคาSTKR400 6,981 บ./เส้น ราคาSTKR490 7,223.8 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 200 x 200 มม. หนา 4.50 มม. นน. 163.42กก./เส้น ราคาSTKR400 4,410.1 บ./เส้น ราคาSTKR490 4,580.3 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 200 x 200 มม. หนา 6.00 มม. นน. 215.09กก./เส้น ราคาSTKR400 5,960.7 บ./เส้น ราคาSTKR490 6,184.9 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 200 x 200 มม. หนา 8.00 มม. นน. 281.78กก./เส้น ราคาSTKR400 8,423.6 บ./เส้น ราคาSTKR490 8,716.3 บ./เส้น
ท่อเหลี่ยม JIS ขนาด 200 x 200 มม. หนา 9.00 มม. นน. 314.22กก./เส้น ราคาSTKR400 9,425.2 บ./เส้น ราคาSTKR490 9,752.2 บ./เส้น

>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูราคาเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย โรงงาน บลกท.

>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูราคาตะปู ตรามือ ได้มาตรฐานที่สุด
Current Pageid = 131