OneStockHome | เหล็กที่ใช้กับเสาคอนกรีต
 สอบถาม เรื่องวัสดุก่อสร้าง ได้ที่ Line id: @onestockhome (< < มี @ นำหน้า)
ติดต่อวันสต๊อกโฮม
วัสดุก่อสร้าง ดีลตรง สั่งตรง
กับโรงงานวัสดุ มอก.
รับประกันคุณภาพ ราคา ถูกจริง !
 
หน้าหลัก | สินค้า วัสดุก่อสร้างทุกชนิด   | จะเริ่มสั่งซื้อวัสดุ อย่างไร |  แบบบ้าน  | ทีมช่าง  | วางแผนสร้างบ้าน  | มุมฮวงจุ้ย| ติดต่อเรา แผนที่              ไทย |   EN |    中文
 
9 ม.ค.60 สถานการณ์ ราคาเหล็กวันนี้ ปรับขึ้น 17.00บาท/กก. ตามต้นทุน และอุปสงค์ในประเทศ | อิฐมวลเบาราคาพิเศษ ติดต่อฝ่ายขาย | สังกะสี ราคาสุดพิเศษ | เมทัลชีท ราคาสุดคุ้ม ติดต่อฝ่ายขาย

เหล็กที่ใช้กับเสาคอนกรีต

ข้อกำหนดเหล็กแกนเสา ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.


- พื้นที่หน้าตัดของเหล็กยืนสำหรับเสา ต้องไม่น้อยกว่า 1% และไม่เกิน 8% ของพื้นที่และหน้าตัดของเสาขนาดของเหล็กยืนต้องไม่เล็กกว่า 12มม.

- ช่องว่างระหว่างเหล็กแกนเสาของเสาต้องไม่น้อยกว่า ค่าใดค่าหนึ่งดังนี้ 1 1/2 เท่า (เท่าครึ่ง) ของเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเสา หรือ 1 1/2 เท่า (เท่าครึ่ง) ของมวลหยาบใหญ่สุด หรือ 4ซม.

- เมื่อต่อเหล็กด้วยวิธีทาบ ความยาวที่ทาบอย่างน้อยที่สุดต้องมีค่าดังต่อไปนี้

สำหรับเหล็กข้ออ้อย ถ้าคอนกรีตที่มีกำลังอัดมากกว่า 200 กก./ตร.ซม. ระยะทาบของเหล็กข้ออ้อยต้องไม่สั้นกว่า 20, 24 และ 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กที่มีกำลังคราก (Yield Strength) เท่ากับ 3,500 กก./ตร.ซม. ลงไป 4,200 และ 5,200 กก./ตร.ซม. ตามลำดับ และต้องไม่น้อยกว่า 30 ชม. ถ้ากำลังอัดของคอนกรีตมีค่าต่ำกว่า 200 กก./ตร.ซม. ต้องเพิ่มระยะทาบอีกหนึ่งในสามของค่าข้างบนนี้

สำหรับเหล็กเส้นผิวเรียบ ระยะทาบอย่างน้อยต้องเป็นสองเท่าของค่าที่กำหนดไว้ สำหรับเหล็กข้ออ้อย
- อาจใช้การต่อโดยวิธีเชื่อม หรือการต่อยึดปลายแบบอื่นๆ แทนการต่อด้วยวิธีทาบกันได้ และถ้าหากเหล็กเส้นโตกว่า 25มม. แล้ว ควรจะต่อด้วยวิธีเชื่อม หรือการต่อยึดปลายแบบอื่นๆมากกว่า สำหรับเหล็กเสริมที่รับแรงอัดแต่อย่างเดียว อาจถ่ายแรงได้ด้วยการยันของหน้าตัดของปลายทั้งสอง ในลักษณะรวมศูนย์ และยึดด้วยปลอกยึดแบบอื่นๆก็ได้ การต่อโดยวิธีเชื่อมที่ถูกต้อง ต้องให้รอยเชื่อมสามารถรับแรงดึงได้อย่างน้อย ร้อยละ 125 ของกำลังครากของเหล็ก และไม่ควรต่อเหล็กที่ตำแหน่งเดียวกันเกินกว่า 25%

- เมื่อเหล็กเสริมยึดเยื้องกันที่รอยต่อความลาดเอียงของเหล็กส่วนที่ตัดเยื้อง เมื่อเทียบกับแกน ต้องไม่เกิน 1 ต่อ 6

หมายเหตุ โดยปกติ ที่ตำแหน่งใดๆ เหล็กเสริมตามแนวแกนของเสาต้องไม่เกิน 8% ของพื้นที่หน้าตัดของเสา ดังนั้นที่จัดต่อทาบ หากจำนวนเหล็กที่ทาบกันมีจำนวนเท่ากัน และมีจำนวนเกิน 4% ของพื้นที่หน้าตัดของเสาแล้ว เมื่อทาบกัน จะมีจำนวนเกิน 8% ซึ่งเกินที่กว่ามาตรฐานการลดปริมาณเหล็กแกนเสา

การกำหนัดให้ขนาดเสาเท่ากันตลอดความสูงอาคาร แต่ลดจำนวนของเหล็กแกนเสาในแต่ละชั้นลง นิยมใช้กับอาคารสูง (Multi-Story Building) ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. กำหนดพื้นที่หน้าตัดของเหล็กแกนเสา สำหรับเสา ต้องไม่น้อยกว่า 1% และไม่เกิน 8% ของพื้นที่หน้าตัดของเสา เช่น เสาขนาด 30x30ซม.

พื้นที่หน้าตัดของเหล็กแกนเสาสำหรับเสาที่น้อยที่สุดคือ 30 x 30 x 1/100 = 9 ตร.ซม.
และพื้นทีแกนเหล็กเสามากที่สุด คือ 30 x 30 x 8/100 = 72 ตร.ซม.

นอกจากวิธีการลดจำนวนเหล็กแกนเสาชั้นบนลงแล้ว ถ้าขนาดเสาเท่ากันหมดทุกชั้น สามารถประหยัดราคาแบบหล่อลงได้ เพราะผู้ก่อสร้างจัดเตรียมแบบหล่อเพียงขนาดเดียว โดยเฉพาะหากเลือกใช้แบบหล่อเหล็กที่มีจำนวนการใช้งานซ้ำสูง

หลักการพิจารณา และลดปริมาณแกนเสา และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม ทำได้โดยการกำหนดขนาดเสา 4 ทางเลือก ดังนี้
1. ขนาดของเสา หากเพิ่ม-ลด ขนาดจากชั้นสู่ชั้น (Floor by Floor) แบบหล่อเสาจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น หรือ
2. กำหนดขนาดของเสาให้เท่ากันตลอดแล้วลดจำนวนเหล็กแกนเสาลง หรือ
3. เพิ่มกำลังอัดคอนกรีต ให้สูงขึ้น หรือ
4. ผสมผสานทุกๆทางเลือก


 


 

เหล็กปลอกเสา

เหล็กปลอกเสาที่รัดรอบแกนเสา แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ เหล็กปลอกเดี่ยว (Ties) และเหล็กปลอกเกลียว (Spirals) โดยเหล็กปลอกเกลียวนิยมใช้กับเสารูปร่างกลม จากการทดลองเสาปลอกเดี่ยว และเสาปลอกเกลียว พบว่าเมื่อเสารับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น เสาปลอกเกลียวสามารถรับน้ำหนักมากกว่าเสาปลอกเดี่ยว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวที่พันโดยรอบ ช่วยต้านการแตกของคอนกรีตภายในมากกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว

 
 
ตัวอย่างภาพเหล็กปลอกเดี่ยว
  
ตัวอย่างภาพเหล็กปลอกเดี่ยวขนาดใหญ่
  
ตัวอย่างภาพเหล็กปลอกเกลียว
เหล็กปลอกเสา        

ซึ่งระยะห่างของเหล็กปลอก (ในที่นี้เรียกว่าระยะ S) ควรทำตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ว.ส.ท. หรือ ASI CODE แต่สำหรับเหล็กปลอกท่อนแรกเหนือฐานรากหรือแผ่นพื้น และท่อนสุดท้าย ใต้แผ่นพื้นหรือแป้นหัวเสาลงมา ควรน้อยกว่าครึ่งของระยะห่างของเหล็กปลอก (S/2) สำหรับเสาต้นที่มีคานพาดผ่าน 4 ทิศ เหล็กปลอกท่อนสุดท้ายต้องห่างจากท้องคานไม่เกิน 3 นิ้ว (7.5 ซม.)

ข้อกำหนดเหล็กปลอกเสา ตามมาตรฐาน ว.ส.ท.


รายละเอียดของเหล็กปลอกเสาควรเป็นเช่นนี้

+ เหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กแกนเสาทุกเส้น ต้องมีเหล็กปลอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6มม. พันโดยรอบ โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอก (S) ไม่ห่างกว่า
A. 16 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กแกนเสา หรือ 
B. 48 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กปลอก หรือ
C. มิติที่เล็กที่สุดของเสานั้น
D. ไม่เกิน 30 ซม.
และต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กแกนเสาตามมุมทุกมุม

+ เหล็กปลอกเกลียว ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6มม. พันต่อเนื่องสม่ำเสมอ ระยะเรียงศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเหล็กปลอกเกลียว (S) ต้องไม่เกิน
A. 1/6 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนคอนกรีต หรือ
B. ไม่ห่างกว่า 7 ซม. หรือ 
C.  ไม่แคบกว่า 3 ซม. หรือ
D.  ไม่แคบกว่า 1 1/2 เท่า (เท่าครึ่ง) ของขนาดมวลรวมหยาบที่ใช้

+ การใส่เหล็กปลอกเกลียว ต้องพันตลอดตั้งแต่ระดับพื้นหรือส่วนบนสุดของฐานรากขึ้นไป ถึงระดับเหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้นเหนือกว่า เช่น ในแผ่นพื้นในแป้นหัวเสา หรือในคาน ในเสาที่มีหัวเสา ต้องพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจรดถึงระดับที่หัวเสาขยายเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือความกว้างโตเป็นสองเท่าของขนาดเสา

+ สำหรับเหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กปลอกเดี่ยว ต้องมีความหนาของคอนกรีตห่อหุ้ม ซึ่งหล่อเป็นเนื้อเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ซม. หรือ 1.5 เท่า ของขนาดมวลใหญ่สุด

+ ในปลอกเสาเดี่ยว ปริมาณของเหล็กที่ทาบกัน ต้องมีอัตราส่วนหน้าตัดของเหล็กต่อคอนกรีตไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1 เมตรของเสา ไม่ว่าจะเป็นช่วงใด


ตัวอย่างมาตรฐาน เหล็กปลอกเสา (มาตรฐาน ACI CODE)

ตำแหน่งที่ควรเกี่ยวเหล็กปลอก
จำนวนเหล็กเสา
 
4 เส้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 เส้น
เหล็กปลอก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 เส้น
เหล็กปลอก
 
เหล็กปลอก
 
 
 
 
 
 
B = เหล็กแกนเสาที่มัดรวม
เข้าด้วยกัน ต้องไม่เกิน 4 เส้น
 
 
 
 
 
 
10 เส้น
 
 
 
เหล็กปลอก
 
 
 
 
 
 B = เหล็กแกนเสาที่มัดรวม
เข้าด้วยกัน ต้องไม่เกิน 4 เส้น
           
12 เส้น
เหล็กปอลก
 
 เหล็กปลอก
 
 
 
 
 
ไม่ต้องผูกเหล็กเสากลาง
(กลุ่ม 3 เส้น)
เข้ากับเหล็กปลอก
หากระยะระหว่างเหล็ก
ไม่เกิน 15 ซม. 
 
 
           
14 เส้น
เหล็กปลอก
 
 
 
 
 
เหล็กปลอกสองชั้นขึ้นไป
ต้องใช้เหล็กข้ออ้อยเท่านั้น
ขนาดเทียบเท่า #5
DB 0.625 ตร.นิ้ว และระยะ
ทาบต้องไม่น้อยกว่า 30 ซม.

18 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 2 เส้นที่มุม
22 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 3 เส้นที่มุม
24 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้นที่มุม
       
 
 
 
 
 
 
16 เส้น
เหล็กปลอก
 
 
 
เหล็กปลอก
  20 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 2 เส้นที่มุม
24 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 3 เส้นที่มุม
28 เส้น มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้นที่มุม
     
มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้น
B= เหล็กแกนเสาที่
มัดรวมเข้าด้วยกัน
           
18 เส้น
เหล็กปลอก
 
 
 
 
 
มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้นที่มุม
       
 
 
 
 
 
 
20 เส้น
เหล็กปลอก
 
 
 
 
 
มัดรวมเหล็กแกน 4 เส้นที่มุม
 
     

 ตัวอย่างภาพ Drawing เหล็กปลอกเสา ที่ใช้งานจริง

เหล็กปลอก
 ด้วยประสบการณ์การจำหน่ายวัสดุมากว่า 40 ปี
จำหน่ายราคาโรงงาน . ส่งสินค้าตรงจากโรงงาน . มั่นใจได้ว่าถูกจริง
 วัสดุก่อสร้าง จำหน่ายตรงจากโรงงาน

 
. ใส่ใจเจ้าของบ้าน . รู้ใจช่าง . เพื่อนแท้ผู้รับเหมา . 

     
 บริการ เพื่อคุณ
 โรงงานวัสดุที่คงคุณค่ายาวนาน
 หมวดหมู่สินค้ายอดนิยม
 
SCG เอสซีจี
 
1. "เซิร์ช Search" ที่เรา ส่งรายการ วัสดุก่อสร้าง 
    
ที่ต้องการใช้/ ตรวจสอบราคา ผ่านทาง
 
    Line id: @onestockhome 
              
   (มี @ นำหน้า)
                ติดต่อวันสต๊อกโฮม


    email:
info@onestockhome.com

    หรือ พูดคุยกับฝ่ายขายที่เบอร์ติดต่อ ดังนี้:     
    02-105-4465 (5 คู่สาย) หรือ
    085-311-2348 หรือ
    093-526-6005 หรือ
   
098-584-9144


2. "ออร์เดอร์ Order" ชำระค่าวัสดุก่อสร้าง 
    ด้วยการโอนเงิน หรือชำระผ่านบัตร 
    หรือชำระผ่านบัตรเครดิต ตามช่องทางที่สะดวก 


3. "รีซีฟ Receive" รอรับวัสดุก่อสร้าง 
    จัดส่งให้ถึงไซท์งาน
 

     ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งต้นทุน
     เท่านี้ คุณก็สามารถให้เวลากับสิ่งอื่นๆ
     ที่คุณชื่นชอบได้แล้ว

 
COTTO คอตโต้
 
BISW บลกท.
 
VIVA BOARD วีว่าบอร์ด
 
 
 
Pacific Pipe แปซิฟิกไพพ์
 
 
 
 
TIW ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ 
 
 
DOS ถังน้ำ ถังบำบัด ถังดักไขมัน
 
ICI ไอซีไอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ติดต่อทีมของ วันสต๊อกโฮม OneStockHome ได้หลายทาง ดังนี้
     
ฝากรายการของคุณ/ข้อความ ได้ที่
 
ติดต่อ สอบถามรายละเอียด ได้ที่
โซเชียลมีเดีย / ไลน์
 
อีเมล์ : 
 
Call Center
 
02-105-4465 (5 คู่สาย)
 
Facebook : 
 
 
Line id:
@onestockhome
 
คุณแอ้ม
DTAC
085-311-2348
 
Line id:
 
 
(มี @ นำหน้า)
 
คุณหงส์
AIS
098-584-9144
 
 
 
 
 
คุณทราย
AIS
093-526-6005
 
ติดต่อวันสต๊อกโฮม 
 
 
 
 
 
คุณอุษา (โคราช)
TRUE
086-430-5305 หรือ 044-241-922
 
 
 
 
 
 
คุณสมหมาย (สระบุรี)
TRUE
086-430-5308 หรือ 036-712-005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนง.ตึกยูไนเต็ด สีลม (กทม.)
AIS
02-105-4465
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเหมา งานโครงการ
AIS
098-586-2668
 
 
 
 
 
 
 
 
แฟกซ์
 
044-257-818
 
 
 
 
                     
หมายเหตุ เพื่อรับประกันผลประโยชน์ของลูกค้า กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านทาง
บัญชีธนาคารในชื่อ บริษัท เงินทองมาวัสดุ จำกัด เท่านั้น 

. ใส่ใจเจ้าของบ้าน . รู้ใจช่าง . เพื่อนแท้ผู้รับเหมา .

ซื้อวัสดุก่อสร้าง มอก. สะดวกที่สุด ถูกที่สุด ดีลตรง สั่งตรง กับโรงงานชั้นนำของประเทศ
. โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง เอสซีจี SCG . โรงงานเหล็ก
กรุงเทพ (บลกท.) . โรงงานสังกะสีตราสามดาว . โรงงานเหล็กรูปพรรณ แปซิฟิกไพพ์ . โรงงานวีว่าบอร์ด .

           

 
Copyright © 2009-2017 OneStockHome.com. All rights reserved.
 
Current Pageid = 394