หน้าหลัก |  สินค้า วัสดุก่อสร้างทุกชนิด คลิ๊กที่นี่   | แบบบ้าน-ต่อเติม สร้างบ้าน  |  มุมฮวงจุ้ย   | FAQs|  ติดต่อเรา แผนที่                                 ไทย | Eng | 中文
 
ราคาเหล็ก ท่อกลม มอก. วันนี้
 
  ท่อเหล็กรูปพรรณกับการก่อสร้าง (อ้างอิงจาก "การใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดย นันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ อนุกรรมการ คณะกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.")

ท่อเหล็กรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลักเช่นกัน คือ
1. ท่อเหล็กที่นำไปใช้เป็นงานโครงสร้าง เช่น การนำไปใช้ในส่วนของโครงสร้างของตัวอาคาร โครงสร้างเสา หลังคา ผนังอาคาร หรือแม้แต่การนำไปตกแต่งเพื่อความสวยงามของอาคาร
2. เหล็กที่ใช้กับงานระบบ ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล
   
 ประเภทของการใช้งาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การใช้งาน
1. ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง โครงถัก หลังคา, โครงถักสะพาน, โครงถักป้ายจราจร, ท่อเหล็กสำหรับงานอุตสาหกรรม เหล็กรูปตัวซี,สำหรับโครงหลังคา,บ้านพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม
Carbon Steel Tubes for General Structural Purposes
 ASTM A500 A, B, C, D  งานวิศวกรรมโยธา, งานสถาปัตยกรรม, งานเสาเข็ม, นั่งร้าน, และ งานโครงสร้างต่างๆ ฯลฯ 

 BS 1139:1990  Scaffolding (340-460)
 BS 6363: 1983  34/26, 43/36, 50/45
 BS 4360: 1990  G 43A
 EN 10219: 1997  235, 275 JOH, 355 J2H
 JIS G3444: 1994  STK 290, STK400, STK 490, STK500
 JIS G3466: 1988  STKR 400, STKR 490
 JIS G3454: 1988  STPG 370, STPG 400
มอก. TIS 107: 2533  HS 41, HS 50, HS 51
มอก.TIS 1228-2549  SSC 400
2. ท่อเหล็กกลมดำ สำหรับงานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง, ระบบชลประทาน, ระบบประปา, ระบบท่อน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ท่อชุบและท่ออาบสังกะสี มอก. 277 สำหรับระบบส่งน้ำการเกษตร, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบน้ำประปาภายในอาคาร ASTM A53 SCH 40 A, B  งานสาธารณูปโภค, งานเกษตรกรรม, งานประปา, แก๊ส, งานชลประทาน, งานระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

BS1387:1985 EXTRA-LIGHT, LIGHT, MEDIUM, HEAVY
BS 3601:1987 320, 360, 430
DIN 2439, 2440, 2441 LIGHT, MEDIUM, HEAVY
JIS G3452:1997 SGP
มอก. TIS 276:2532
TIS 277:2532
TYPE 1, 2, 3, 4
มอก.
TIS 427:2525
ชั้นคุณภาพ ก, ข, ค
   
 
   

ราคาท่อสำหรับงานโครงสร้าง มอก. TIS 107-2533 น้ำหนัก +10%
ราคาท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ Pacific Pipe (เปลี่ยนแปลงล่าสุดวันที่ 15 พ.ค.57)


 ขนาดสินค้า  ความหนาระบุ (มม.)   นน./เส้น (กก.)   ราคาสินค้า หน้ารงงาน (บาท/เส้น)
นิ้ว
 มม.  
HS41
HS50
HS51
1/2
15
2.00
5.83
153.61
159.84
165.03
3/4
20
2.30
8.47
219.00
227.31
233.53
1
25
2.30
10.81
276.09
287.50
295.81
1 1/4
32
2.30
13.76
351.85
365.35
376.76
1 1/2
40
2.30
15.80
402.71
419.32
432.81
3.20
21.51
560.47
583.30
600.95
2
50 
3.20
27.16
692.28
721.35
743.14
4.00
33.46
860.42
894.67
921.66
2 1/2
65
3.20
34.67
885.33
919.58
948.65
4.00
42.84
1,101.22
1,144.81
1,180.10
3
80
3.20
40.73
1,038.94
1,080.46
1,113.67
4.00
50.41
1,296.34
1,347.20
1,388.72
3 1/2
90
3.20
46.62
1,189.44
1,237.18
1,274.55
4.00
57.86
1,488.35
1,547.51
1,594.22
4
100
3.20
52.69
1,344.09
1,397.02
1,440.61
4.50
73.30
1,970.98
2,047.78
2,107.98
5.60
90.12
2,595.79
2,693.36
2,769.12
5
125
4.50
90.12
2,371.61
2,463.98
2,536.63
6.00
118.96
3,215.42
3,336.85
3,432.34
6
150
4.50
106.94
2,876.03
2,986.04
3,075.30
6.00
141.79
3,832.97
3,977.24
4,091.41
8
200
6.00
186.85
5,069.11
5,259.04
5,411.62
8.00
246.93
7,000.64
7,250.77
7,452.13

ราคาท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ Pacific Pipe มอก. TIS 107-2533 ราคาหน้าโรงงาน (เปลี่ยนแปลงล่าสุด 15 พ.ค.57) 
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 15 มม. หนา 2.00มม. นน. 5.83 กก./เส้น ราคา HS41 153.7บาท/เส้น ราคา HS50 159.9บาท/เส้น ราคา HS51 165.1บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 20 มม. หนา 2.30มม. นน. 8.47 กก./เส้น ราคา HS41 219.-บาท/เส้น ราคา HS50 227.4บาท/เส้น ราคา HS51 233.6 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 25 มม. หนา 2.30มม. นน. 10.81 กก./เส้น ราคา HS41 276.1บาท/เส้น ราคา HS50 287.5บาท/เส้น ราคา HS51 295.9 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 32 มม. หนา 2.30มม. นน. 13.76 กก./เส้น ราคา HS41 351.9บาท/เส้น ราคา HS50 365.4บาท/เส้น ราคา HS51 376.8 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 40 มม. หนา 2.30มม. นน. 15.8 กก./เส้น ราคา HS41 402.8บาท/เส้น ราคา HS50 419.4บาท/เส้น ราคา HS51 432.9 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 40 มม. หนา 3.20มม. นน. 21.51 กก./เส้น ราคา HS41 560.5บาท/เส้น ราคา HS50 583.3บาท/เส้น ราคา HS51 601.- บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 50 มม. หนา 3.20มม. นน. 27.16 กก./เส้น ราคา HS41 692.3บาท/เส้น ราคา HS50 721.4บาท/เส้น ราคา HS51 743.2 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 50 มม. หนา 4.00มม. นน. 33.46 กก./เส้น ราคา HS41 860.5บาท/เส้น ราคา HS50 894.7บาท/เส้น ราคา HS51 921.7 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 65 มม. หนา 3.20มม. นน. 34.67 กก./เส้น ราคา HS41 885.4บาท/เส้น ราคา HS50 919.6บาท/เส้น ราคา HS51 948.7 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 65 มม. หนา 4.00มม. นน. 42.84 กก./เส้น ราคา HS41 1,101.3บาท/เส้น ราคา HS50 1,144.9บาท/เส้น ราคา HS51 1,180.1 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 80 มม. หนา 3.20มม. นน. 40.73 กก./เส้น ราคา HS41 1,039บาท/เส้น ราคา HS50 1,080.5บาท/เส้น ราคา HS51 1,113.7 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 80 มม. หนา 4.00มม. นน. 50.41 กก./เส้น ราคา HS41 1,296.4บาท/เส้น ราคา HS50 1,347.2บาท/เส้น ราคา HS51 1,388.8 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 90 มม. หนา 3.20มม. นน. 46.62 กก./เส้น ราคา HS41 1,189.5บาท/เส้น ราคา HS50 1,237.2บาท/เส้น ราคา HS51 1,274.6 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 90 มม. หนา 4.00มม. นน. 57.86 กก./เส้น ราคา HS41 1,488.4บาท/เส้น ราคา HS50 1,547.6บาท/เส้น ราคา HS51 1,594.3 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 100 มม. หนา 3.20มม. นน. 52.69 กก./เส้น ราคา HS41 1,344.1บาท/เส้น ราคา HS50 1,397.1บาท/เส้น ราคา HS51 1,440.7 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 100 มม. หนา 4.50มม. นน. 73.3 กก./เส้น ราคา HS41 1,971.-บาท/เส้น ราคา HS50 2,047.8บาท/เส้น ราคา HS51 2,108.- บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 100 มม. หนา 5.60มม. นน. 90.12 กก./เส้น ราคา HS41 2,595.8บาท/เส้น ราคา HS50 2,693.4บาท/เส้น ราคา HS51 2,769.2 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 125 มม. หนา 4.50มม. นน. 90.12 กก./เส้น ราคา HS41 2,371.7บาท/เส้น ราคา HS50 2,464.-บาท/เส้น ราคา HS51 2,536.7 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 125 มม. หนา 6.00มม. นน. 118.96 กก./เส้น ราคา HS41 3,215.5บาท/เส้น ราคา HS50 3,336.9บาท/เส้น ราคา HS51 3,432.4 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 150 มม. หนา 4.50มม. นน. 106.94 กก./เส้น ราคา HS41 2,876.1บาท/เส้น ราคา HS50 2,986.1บาท/เส้น ราคา HS51 3,075.3 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 150 มม. หนา 6.00มม. นน. 141.79 กก./เส้น ราคา HS41 3,833.-บาท/เส้น ราคา HS50 3,977.3บาท/เส้น ราคา HS51 4,091.5 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 200 มม. หนา 6.00มม. นน. 186.85 กก./เส้น ราคา HS41 5,069.2บาท/เส้น ราคา HS50 5,259.1บาท/เส้น ราคา HS51 5,411.7 บาท/เส้น
ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ ขนาด 200 มม. หนา 8.00มม. นน. 246.93 กก./เส้น ราคา HS41 7,000.7บาท/เส้น ราคา HS50 7,250.8บาท/เส้น ราคา HS51 7,452.2 บาท/เส้น
กลับไปหน้ารายการเหล็ก

>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูราคาเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย โรงงาน บลกท. 

>> คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูราคาตะปู ตรามือ ได้มาตรฐานที่สุด


   ขอแนะนำ สีเคลือบเงาสูตรน้ำ ดูลักซ์ สำหรับไม้และโลหะ ประหยัด คุ้ม 

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ราคาต่อ กล. คุณสมบัติพิเศษ
สีเคลือบเงาสูตรน้ำดูลักซ์
สำหรับไม้และโลหะ
(แห้งเร็วกว่าสีน้ำมัน 3 เท่า)
สีที่ทำให้เหล็กดูไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
551.75
/กล.
"ทาสีมาหลายสิบปี ต้องทนกับกลิ่นของสีน้ำมันมานาน จนได้มาทดลองใช้สีเคลือบเงาสูตรน้ำดูลักซ์นี่แหละครับ ที่ไม่มีกลิ่นฉุนรุนแรง ไม่ต้องมาเวียนหัวกับทินเนอร์ แถมยังแห้งเร็วอีกต่างหาก ทำให้เก็บงานได้ไว และยังสามารถทาได้ทั้งไม้ ทั้งเหล็ก"
คำยืนยันจากช่างสีมืออาชีพ

1. สูตรน้ำ 100%
2. แห้งเร็ว ภายใน 1-3 ชม. เมื่อเทียบกับสีน้ำมันซึ่งใช้เวลาแห้งประมาณ 8-10 ชม.
3. กลิ่นอ่อน มีสารอินทรีย์ระเหยในปริมาณต่ำ
4. สวยหรูเงางาม ผิวเรียบเนียน
5. สีสวยสด คงความเงายาวนานกว่า
6. สีขาวไม่เปลี่ยนเป็นเหลือง
7. ทาได้พื้นที่มากถึง 42 ตร.ม. /เที่ยว สำหรับขนาด 3 ลิตร (หรือ 1 กล.)
8. มีสีสันให้เลือกมากมาย
 


 
ราคา ท่อกลม แปซิฟิกไพพ์ JIS G 3444 (เปลี่ยนแปลง 17 พ.ค.57)
ท่อกลม JIS ขนาด 1/2นิ้ว O.D 21.7 หนา 2.00 มม. นน. 5.83กก./เส้น ราคา STK400 153.7 บ./เส้น ราคา STK490 159.9 บ./เส้น ราคา STK500 165.1 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 3/4นิ้ว O.D 27.2 หนา 2.00 มม. นน. 7.45กก./เส้น ราคา STK400 196.2 บ./เส้น ราคา STK490 204.5 บ./เส้น ราคา STK500 209.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 3/4นิ้ว O.D 27.2 หนา 2.30 มม. นน. 8.47กก./เส้น ราคา STK400 219 บ./เส้น ราคา STK490 227.4 บ./เส้น ราคา STK500 233.6 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 1นิ้ว O.D 34 หนา 2.30 มม. นน. 10.81กก./เส้น ราคา STK400 276.1 บ./เส้น ราคา STK490 287.5 บ./เส้น ราคา STK500 295.9 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 1-1/4นิ้ว O.D 42.7 หนา 2.30 มม. นน. 13.76กก./เส้น ราคา STK400 351.9 บ./เส้น ราคา STK490 365.4 บ./เส้น ราคา STK500 376.8 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 1-1/4นิ้ว O.D 42.7 หนา 2.50 มม. นน. 14.90กก./เส้น ราคา STK400 379.9 บ./เส้น ราคา STK490 395.5 บ./เส้น ราคา STK500 407.9 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 1-1/2นิ้ว O.D 48.6 หนา 2.30 มม. นน. 15.80กก./เส้น ราคา STK400 402.8 บ./เส้น ราคา STK490 419.4 บ./เส้น ราคา STK500 432.9 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 1-1/2นิ้ว O.D 48.6 หนา 2.50 มม. นน. 17.06กก./เส้น ราคา STK400 436 บ./เส้น ราคา STK490 453.6 บ./เส้น ราคา STK500 466.1 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 1-1/2นิ้ว O.D 48.6 หนา 2.80 มม. นน. 18.99กก./เส้น ราคา STK400 495.1 บ./เส้น ราคา STK490 514.8 บ./เส้น ราคา STK500 531.5 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 1-1/2นิ้ว O.D 48.6 หนา 3.20 มม. นน. 21.51กก./เส้น ราคา STK400 560.5 บ./เส้น ราคา STK490 583.3 บ./เส้น ราคา STK500 601 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 2นิ้ว O.D 60.5 หนา 2.30 มม. นน. 19.83กก./เส้น ราคา STK400 505.5 บ./เส้น ราคา STK490 526.3 บ./เส้น ราคา STK500 542.9 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 2นิ้ว O.D 60.5 หนา 3.20 มม. นน. 27.16กก./เส้น ราคา STK400 692.3 บ./เส้น ราคา STK490 721.4 บ./เส้น ราคา STK500 743.2 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 2นิ้ว O.D 60.5 หนา 4.00 มม. นน. 33.46กก./เส้น ราคา STK400 860.5 บ./เส้น ราคา STK490 894.7 บ./เส้น ราคา STK500 921.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 2-1/2นิ้ว O.D 76.3 หนา 2.80 มม. นน. 30.52กก./เส้น ราคา STK400 795.1 บ./เส้น ราคา STK490 827.3 บ./เส้น ราคา STK500 852.2 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 2-1/2นิ้ว O.D 76.3 หนา 3.20 มม. นน. 34.67กก./เส้น ราคา STK400 885.4 บ./เส้น ราคา STK490 919.6 บ./เส้น ราคา STK500 948.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 2-1/2นิ้ว O.D 76.3 หนา 4.00 มม. นน. 42.84กก./เส้น ราคา STK400 1101.3 บ./เส้น ราคา STK490 1144.9 บ./เส้น ราคา STK500 1180.1 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 3นิ้ว O.D 89.1 หนา 2.80 มม. นน. 35.81กก./เส้น ราคา STK400 933.1 บ./เส้น ราคา STK490 970.5 บ./เส้น ราคา STK500 1000.6 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 3นิ้ว O.D 89.1 หนา 3.20 มม. นน. 40.73กก./เส้น ราคา STK400 1039 บ./เส้น ราคา STK490 1080.5 บ./เส้น ราคา STK500 1113.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 3-1/2นิ้ว O.D 101.6 หนา 3.20 มม. นน. 46.62กก./เส้น ราคา STK400 1189.5 บ./เส้น ราคา STK490 1237.2 บ./เส้น ราคา STK500 1274.6 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 3-1/2นิ้ว O.D 101.6 หนา 4.00 มม. นน. 57.86กก./เส้น ราคา STK400 1488.4 บ./เส้น ราคา STK490 1547.6 บ./เส้น ราคา STK500 1594.3 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 3-1/2นิ้ว O.D 101.6 หนา 5.00 มม. นน. 71.50กก./เส้น ราคา STK400 1882.8 บ./เส้น ราคา STK490 1954.4 บ./เส้น ราคา STK500 2012.5 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 4นิ้ว O.D 114.3 หนา 3.20 มม. นน. 52.69กก./เส้น ราคา STK400 1341 บ./เส้น ราคา STK490 1397.1 บ./เส้น ราคา STK500 1440.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 4นิ้ว O.D 114.3 หนา 3.50 มม. นน. 57.44กก./เส้น ราคา STK400 1496.7 บ./เส้น ราคา STK490 1556.9 บ./เส้น ราคา STK500 1603.6 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 4นิ้ว O.D 114.3 หนา 4.50 มม. นน. 73.30กก./เส้น ราคา STK400 1971 บ./เส้น ราคา STK490 2047.8 บ./เส้น ราคา STK500 2108 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 5นิ้ว O.D 139.8 หนา 3.60 มม. นน. 72.70กก./เส้น ราคา STK400 1909.8 บ./เส้น ราคา STK490 1985.6 บ./เส้น ราคา STK500 2045.8 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 5นิ้ว O.D 139.8 หนา 4.00 มม. นน. 80.51กก./เส้น ราคา STK400 2070.7 บ./เส้น ราคา STK490 2152.7 บ./เส้น ราคา STK500 2218 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 5นิ้ว O.D 139.8 หนา 4.50 มม. นน. 90.12กก./เส้น ราคา STK400 2371.7 บ./เส้น ราคา STK490 2464 บ./เส้น ราคา STK500 2536.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 5นิ้ว O.D 139.8 หนา 6.00 มม. นน. 118.96กก./เส้น ราคา STK400 3215.5 บ./เส้น ราคา STK490 3336.9 บ./เส้น ราคา STK500 3432.4 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 6นิ้ว O.D 165.2 หนา 4.50 มม. นน. 106.94กก./เส้น ราคา STK400 2876.1 บ./เส้น ราคา STK490 2986.1 บ./เส้น ราคา STK500 3075.3 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 6นิ้ว O.D 165.2 หนา 5.00 มม. นน. 118.96กก./เส้น ราคา STK400 3198.9 บ./เส้น ราคา STK490 3322.4 บ./เส้น ราคา STK500 3421 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 6นิ้ว O.D 165.2 หนา 6.00 มม. นน. 141.79กก./เส้น ราคา STK400 3833 บ./เส้น ราคา STK490 3977.3 บ./เส้น ราคา STK500 4091.5 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 6นิ้ว O.D 165.2 หนา 7.10 มม. นน. 166.42กก./เส้น ราคา STK400 4718.3 บ./เส้น ราคา STK490 4886.5 บ./เส้น ราคา STK500 5022.4 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 7นิ้ว O.D 190.7 หนา 4.50 มม. นน. 124.37กก./เส้น ราคา STK400 3511.3 บ./เส้น ราคา STK490 3640 บ./เส้น ราคา STK500 3743.8 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 7นิ้ว O.D 190.7 หนา 6.00 มม. นน. 164.02กก./เส้น ราคา STK400 4750.5 บ./เส้น ราคา STK490 4920.7 บ./เส้น ราคา STK500 5056.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 8นิ้ว O.D 216.3 หนา 4.50 มม. นน. 141.19กก./เส้น ราคา STK400 3811.2 บ./เส้น ราคา STK490 3957.6 บ./เส้น ราคา STK500 4073.8 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 8นิ้ว O.D 216.3 หนา 5.80 มม. นน. 180.84กก./เส้น ราคา STK400 5117.9 บ./เส้น ราคา STK490 5308.9 บ./เส้น ราคา STK500 5462.5 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 8นิ้ว O.D 216.3 หนา 6.00 มม. นน. 186.85กก./เส้น ราคา STK400 5069.2 บ./เส้น ราคา STK490 5259.1 บ./เส้น ราคา STK500 5411.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 8นิ้ว O.D 216.3 หนา 7.00 มม. นน. 216.89กก./เส้น ราคา STK400 6303.2 บ./เส้น ราคา STK490 6523.3 บ./เส้น ราคา STK500 6699.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 8นิ้ว O.D 216.3 หนา 8.00 มม. นน. 246.93กก./เส้น ราคา STK400 7000.7 บ./เส้น ราคา STK490 7250.8 บ./เส้น ราคา STK500 7452.2 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 8นิ้ว O.D 216.3 หนา 8.20 มม. นน. 252.94กก./เส้น ราคา STK400 7273.7 บ./เส้น ราคา STK490 7531.1 บ./เส้น ราคา STK500 7736.6 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 4.00 มม. นน. 156.1กก./เส้น ราคา STK400 4756.7 บ./เส้น ราคา STK490 4921.8 บ./เส้น ราคา STK500 5004.8 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 4.50 มม. นน. 175.28กก./เส้น ราคา STK400 5314.1 บ./เส้น ราคา STK490 5499.9 บ./เส้น ราคา STK500 5592.3 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 5.00 มม. นน. 194.38กก./เส้น ราคา STK400 5927.5 บ./เส้น ราคา STK490 6133 บ./เส้น ราคา STK500 6235.8 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 6.00 มม. นน. 232.37กก./เส้น ราคา STK400 6830.5 บ./เส้น ราคา STK490 7071.3 บ./เส้น ราคา STK500 7191.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 6.60 มม. นน. 255.02กก./เส้น ราคา STK400 7943.1 บ./เส้น ราคา STK490 8214 บ./เส้น ราคา STK500 8347.9 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 7.00 มม. นน. 270.06กก./เส้น ราคา STK400 8465.2 บ./เส้น ราคา STK490 8751.6 บ./เส้น ราคา STK500 8893.8 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 8.00 มม. นน. 307.46กก./เส้น ราคา STK400 9627.6 บ./เส้น ราคา STK490 9954.5 บ./เส้น ราคา STK500 10116.5 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 9.00 มม. นน. 344.55กก./เส้น ราคา STK400 10745.4 บ./เส้น ราคา STK490 11109.7 บ./เส้น ราคา STK500 11292.4 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 10นิ้ว O.D 267.4 หนา 9.30 มม. นน. 355.63กก./เส้น ราคา STK400 11351.6 บ./เส้น ราคา STK490 11728.3 บ./เส้น ราคา STK500 11916.2 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 12นิ้ว O.D 318.5 หนา 4.00 มม. นน. 186.38กก./เส้น ราคา STK400 5696 บ./เส้น ราคา STK490 5894.3 บ./เส้น ราคา STK500 5992.9 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 12นิ้ว O.D 318.5 หนา 4.50 มม. นน. 209.35กก./เส้น ราคา STK400 6233.7 บ./เส้น ราคา STK490 6451.6 บ./เส้น ราคา STK500 6559.6 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 12นิ้ว O.D 318.5 หนา 5.00 มม. นน. 232.24กก./เส้น ราคา STK400 7097.2 บ./เส้น ราคา STK490 7343.2 บ./เส้น ราคา STK500 7466.7 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 12นิ้ว O.D 318.5 หนา 6.00 มม. นน. 277.79กก./เส้น ราคา STK400 8181.8 บ./เส้น ราคา STK490 8470.4 บ./เส้น ราคา STK500 8613.6 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 12นิ้ว O.D 318.5 หนา 6.90 มม. นน. 318.54กก./เส้น ราคา STK400 10105 บ./เส้น ราคา STK490 10442.4 บ./เส้น ราคา STK500 10611.5 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 12นิ้ว O.D 318.5 หนา 8.00 มม. นน. 368.02กก./เส้น ราคา STK400 11541.5 บ./เส้น ราคา STK490 11931.7 บ./เส้น ราคา STK500 12126.9 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 12นิ้ว O.D 318.5 หนา 9.00 มม. นน. 412.69กก./เส้น ราคา STK400 12886.6 บ./เส้น ราคา STK490 13323.6 บ./เส้น ราคา STK500 13541.5 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 12นิ้ว O.D 318.5 หนา 10.30 มม. นน. 470.32กก./เส้น ราคา STK400 15171 บ./เส้น ราคา STK490 15669.2 บ./เส้น ราคา STK500 15919.4 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 14นิ้ว O.D 355.6 หนา 4.50 มม. นน. 234.08กก./เส้น ราคา STK400 7223.8 บ./เส้น ราคา STK490 7471.9 บ./เส้น ราคา STK500 7595.4 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 14นิ้ว O.D 355.6 หนา 5.00 มม. นน. 259.72กก./เส้น ราคา STK400 8029.2 บ./เส้น ราคา STK490 8304.3 บ./เส้น ราคา STK500 8442.3 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 14นิ้ว O.D 355.6 หนา 6.40 มม. นน. 331.11กก./เส้น ราคา STK400 10519.2 บ./เส้น ราคา STK490 10870 บ./เส้น ราคา STK500 11044.3 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 14นิ้ว O.D 355.6 หนา 7.90 มม. นน. 406.96กก./เส้น ราคา STK400 12771.4 บ./เส้น ราคา STK490 13202.1 บ./เส้น ราคา STK500 13418 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 14นิ้ว O.D 355.6 หนา 9.00 มม. นน. 462.16กก./เส้น ราคา STK400 14439.3 บ./เส้น ราคา STK490 14929.2 บ./เส้น ราคา STK500 15174.1 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 14นิ้ว O.D 355.6 หนา 9.50 มม. นน. 487.13กก./เส้น ราคา STK400 15573.7 บ./เส้น ราคา STK490 16090.6 บ./เส้น ราคา STK500 16349.1 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 14นิ้ว O.D 355.6 หนา 12.00 มม. นน. 610.88กก./เส้น ราคา STK400 19500.1 บ./เส้น ราคา STK490 20148.8 บ./เส้น ราคา STK500 20471.6 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 14นิ้ว O.D 355.6 หนา 12.70 มม. นน. 645.20กก./เส้น ราคา STK400 20586.8 บ./เส้น ราคา STK490 21270.8 บ./เส้น ราคา STK500 21612.2 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 16นิ้ว O.D 406.4 หนา 7.90 มม. นน. 466.92กก./เส้น ราคา STK400 14835.8 บ./เส้น ราคา STK490 15328.8 บ./เส้น ราคา STK500 15576.9 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 16นิ้ว O.D 406.4 หนา 9.00 มม. นน. 529.90กก./เส้น ราคา STK400 16996.7 บ./เส้น ราคา STK490 17558.2 บ./เส้น ราคา STK500 17838.4 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 16นิ้ว O.D 406.4 หนา 9.50 มม. นน. 558.63กก./เส้น ราคา STK400 17910.1 บ./เส้น ราคา STK490 18501.7 บ./เส้น ราคา STK500 18798.5 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 16นิ้ว O.D 406.4 หนา 12.00 มม. นน. 701.20กก./เส้น ราคา STK400 22430.1 บ./เส้น ราคา STK490 23173.2 บ./เส้น ราคา STK500 23544.8 บ./เส้น 
ท่อกลม JIS ขนาด 16นิ้ว O.D 406.4 หนา 12.70 มม. นน. 740.78กก./เส้น ราคา STK400 23686 บ./เส้น ราคา STK490 24471.7 บ./เส้น ราคา STK500 24864 บ./เส้น 

บริการลูกค้า


แบรนด์สินค้ายอดนิยม

หมวดหมู่สินค้ายอดนิยม
ติดต่อเรา SCG ตราช้าง เหล็กสำหรับงานก่อสร้าง ครบ!
FAQ COTTO คอตโต้ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย  เหล็กปลอก
ศูนย์จัดส่งวันสต๊อกโฮม เหล็กโรงใหญ่ BISW บลกท. เหล็กตัวซี
Facebook/onestockhome  สังกะสีตราสามดาว แผ่นพื้นแบบกลวง Hollow Core Slab
Line ID: onestockhome เมทัลชีท ตรา ตรีสตาร์ ปูนซีเมนต์
TIW ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ กระเบื้องมุงหลังคา ตราช้าง ครบ!
VIVA BOARD วีว่าบอร์ด อุปกรณ์หลังคา ราคาถูก
Pacific Pipe แปซิฟิกไพพ์ สังกะสี โปรโมชั่น!
ICI ไอซีไอ เมทัลชีท โปรโมชั่น! 
ตะปูตราเพชร ฉนวนกันความร้อน
อิฐมวลเบา คิวคอน Q-CON
ตะปู
แผ่นสมาร์ทบอร์ด ตราช้าง
วีว่าบอร์ด 
ยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง
ไม้เทียมสมาร์ทวูด ตราช้าง ไม้พื้น
ไม้ฝาสมาร์ทวูด ตราช้าง 
บล๊อกปูถนน ตราช้าง ขอบคันหิน ครบ!
หญ้าเทียม
สีไอซีไอวิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. แจ้งประเภทสินค้า และจำนวนสินค้า และสถานที่จัดส่งสินค้า ผ่านทาง
email:
info@onestockhome.com หรือ Line ID: onestockhome
หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 085-311-2348 หรือ 086-421-7863
หรือ 098-584-9144 หรือ 086-430-5305 หรือ 086-430-5308


2. ทางเราจะคำนวณ และจัดรถให้เหมาะกับประเภท และจำนวนสินค้านั้นๆ และ
แจ้งกลับเพื่อให้ท่านพิจารณา ตามตารางที่อ้างอิงได้ดังนี้
3. เมื่อยืนยันสั่งซื้อ จะรบกวนให้ลูกค้าชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนผ่านบัญชีธนาคาร
ของบริษัท (จะมีการแจ้งตาม
ธนาคารที่ท่านสะดวก) และแจ้งแผนที่จัดส่ง
พร้อมเบอร์ติดต่อ
หน้างาน
4. จัดส่งสินค้าถึงไซท์งาน กรณีระยะทางใกล้ ภายใน 1 วันทำการหลังจากโอนเงิน
หรือกรณีระยะทางไกล จะมีการแจ้งเป็นกรณีไป (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
 


                
     
 Copyright © 2009-2015 OneStockHome.com. All rights reserved.สนใจติดต่อ Onestockhome
 อีเมล์ email:
info@onestockhome.com
 Line ID:
onestockhome
 แผนกขาย (โทรสอบถามได้ทุกเบอร์):      
ชื่อ ค่าย       เบอร์โทร                                                            
 คุณแอ้ม
 DTAC
 085-311-2348
 คุณหงส์
 AIS
 098-584-9144
 
 TRUE
 086-421-7863
 คุณสมหมาย (พื้นที่เขตสระบุรี)
 TRUE
 086-430-5308 หรือ 036-712-005
 คุณอุษา (พื้นที่เขตนครราชสีมา)           
 TRUE
 086-430-5305 หรือ 044-241-922
 คุณธนภัทร (สังกะสี เมทัลชีท Hotline)
 AIS
 081-660-6877
 คุณอนวัช (กรณีติดตามงาน)
 AIS
 098-586-2668
 หมายเลขแฟ็กซ์:   044-257-818


หมายเหตุ: เพื่อรับประกันผลประโยชน์ของลูกค้า กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านทาง
บัญชีธนาคารในชื่อ บริษัท เงินทองมาวัสดุ จำกัด เท่านั้น

เวปไซท์สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์ตรงกัน ในเครือ บริษัท เงินทองมาวัสดุ จำกัด 
ตัวแทนจำหน่าย สินค้าเครือซิเมนต์ไทย ตราช้าง SCG's Authorized Dealer  สังกะสีตราสามดาว เมทัลชีทตราตรีสตาร์ สวยทน กันร้อนได้ดีที่สุดในประเทศไทย    
         
 
Current Pageid = 130